Hankinnat ja elinkaari 01.10.2009

Julkiset hankinnat

Mitä julkiset hankinnat ovat

Tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikennelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta.

Julkiset hankinnat

Tulee tehdä hankintalainsäädännössä säädettyjä menettelytapoja noudattaen. Sääntelyn tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä.

Julkisten hankintojen pääperiaatteet

Tarjousten valintaperusteet

Hankintasäätelyn tavoitteet

Hankintalainsäädäntö

Suomalaisten hankintayksiköiden on noudatettava hankinnoissaan:

HALO-yhteistyö

HALO alueen tunnuslukuja

HALO-toiminnan perusasiat

Keskitetty kilpailuttaminen

Hankintojen valmistelun toimintamalli, virtuaalitiimit ja pienryhmät

Hajautettu tilaaminen

Logistiset ratkaisut

Yhteiset tietojärjestelmät

Tuoteluetteloiden hyödyntämismallit

IBX:n kautta tilattavat tuoteryhmät

Haasteita

Toimenpiteitä

Yleisiä kehitysnäkymiä

Kuopion seudun hankintatoimen lähitulevaisuuden näkymiä

Kalvosulkeiset

Elinkaari

Ympäristömerkit

LISÄTIETOA MERKEISTÄ

Ympäristömerkinnän tavoitteet

Elinkaariajattelu

Elinkaarianalyysi

MET-matriisi

Täydellinen elinkaari käsittää:

Elinkaariarvioinnissa huomioitavaa

Viilipurkin elinkaari