Energia 19.10

Energia

Energian tuotanto

Sähkön tuotanto tuotantomuodoittain 2007

Sähkön tuotanto energialajeittain 2000-2007

Uusiutuvilla energianlähteillä tuotettu sähkö 2007

Energian kokonaiskulutus 2008

Tulevaisuus...

Uusiutuvien energiamuotojen käyttöä lisättävä ja kehitettävä

Fuusio:

Energian tuotannon ja siirron ympäristövaikutukset

Happamoituminen

Pienhiukkaspäästöt

Jätteet

Ilmastonmuutos