Jätehuolto 20.10

Jätehuolto

Mitä on jätehuolto

Jätehuollon järjestäminen

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Velvoite liittyä kunnan järjestämään jätehuoltoon, sekä vakituiset että vapaa-ajan asunnot.

Jätteen määritelmä

Jätelaki!

Yhdyskuntajätteen kuljetus

Vastuu jätteistä on haltijalla

Reduce, Reuse, Recycle

Jätteiden käsittely

Sekajätteeseen ei:

Jätteen biologinen käsittely

Kompostointi

Mädätys

Erityisjätteet

Haja-asutuksen käymäläjätteet

Jätteiden hyötykäyttö

Tuottajavastuu

Tuottajavastuu tarkoittaa tuotteiden valmistajien ja maahantuojien velvollisuutta järjestää tuotteidensa jätehuolto kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä

Tuottajavastuun alaiset tuotteet

Keräyspaperi

Renkaat

Jätemäärät sektoreittain vuonna 2007, miljoonaa tonnia

Ongelmajätteet

Ongelmajätteistä

Ongelmajätteitä

 1. Loisteputket ja pienloistelamput
 2. Elohopeakuumemittarit
 3. Lääkkeet
 4. Liuotinaineet
 5. Maalit, liimat ja lakat (kuivamattomat!)
 6. Emäksiset pesuaineet
 7. Rikki-, suola- ja muut hapot
 8. Paristot
 9. Kodinkoneiden pienakut
 10. Akut ja akkunesteet
 11. SER
 12. Uudenvuoden tinat
 13. Öljyt ja öljyiset jätteet
 14. Jarru- ja kytkinnesteet
 15. Kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet
 16. Kyllästetty puu
 17. Asbesti

Jätteen energiahyötykäyttö

Jätteenpolttolaitokset

Jätettä polttavien voimalaitosyksiköiden sijoittuminen (jätevoimalat ja rinnakkaispolttolaitokset)

Ilmapäästöjen raja-arvotasoja erityyppisissä voimalaitoksissa

Jätteen prosessointi

Energiajakeen lajittelu

Jätekukko Oy

Jätekukon palvelut

Kunnat - valvonta ja ohjaus

Palveluverkosto - keräyspisteet

Kuljetuksen hallintajärjestelmä eli TCS

Ekopisteitä yhteensä ~160kpl

Palveluverkosto - vastaanottoasemat

Kodin ongelmajätteitä

Lääkkeet, paristot

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

Jäteasemat palvelevat paikallisesti

Jätehuolto muilla kuin asuinkiinteistöillä

Biojäte

Keräyskartonki

Pienmetalli

Keräyslasi

Paperi

Tekstiilit