Vesihuolto 23.10.2009

Vesianalyysitulosten tulkinta

Aineen esiintymismuodot vedessä

Diffuusio ja osmoosi

Alkaliniteetti

Kiintoaine

Veden väri

pH

Kokonaisfosfori

Fosfaattifosfori

Kokonaistyppi

Nitriittityppi

Ammoniumtyppi

Kemiallinen hapenkulutus

Sähkönjohtavuus

Biologinen hapenkulutus

Humus

Vesihuolto

Vesihuollon järjestäminen Suomessa

Veden hankinnan järjestelmä

Veden hankinta

Talousveden valmistus

Talousveden valmistusprosessi pintavedestä

Vesilaitosprosessi

Esimerkiksi näin tehdään nykyaikaisessa vesilaitoksessa pintavedestä talousvettä. Ca on kalkki, Kem on saostuskemikaali, P on pikasekoitus, H on hämmennys, S on selkeytys, F on suodatus, O on otsonointi, AS on aktiivihiilisuodatus, UV on ultraviolettidesinfiointi, Cl on klooraus

Talousveden valmistus pohjavedestä

Pohjavesilaitoksilla riittää yksinkertaisempi käsittely

Ilmastus

Hiekkasuodatus

Hidassuodatus

Biosuodatus/kuivasuodatus

VYR

Aktiivihiilisuodatus

Kalvosuodatus

Talousveden hygieeninen laatu

Indikaattoribakteerit

Taudinaiheuttajia

Käyttötarkkailu

Vesilaitosvierailu

Kuopion Vesi

Tuotantolaitokset

Jänneniemen vedenottamo

Jänneniemen vedenottamon raakaveden ominaisuuksia

Kurkimäen pohjavesilaitos

Melalahden pohjavesilaitos

Vehmersalmen pohjavesilaitos

Veden laadun valvonta

Itkonniemen vesilaitoksen laboratorio

Vedenottamojen käyttötarkkailu

Verkoston käyttötarkkailu

Viranomaisvalvonta (talousvesiasetus 461/2000)

Näytteenotto

Usein kysyttyä