Maaperä 2 & Kestävä kehitys 25.09.2009

Maaperä 2

Kallioperän eroosio

Havupuut happamia
Energiapuun kerääminen happamoittaa metsää lisää

Maaperän eroosio

Maan tiivistyminen

Maan suolaantuminen

Happamoituminen

Rikkiyhdisteet

Typpiyhdisteet

Ammoniakkipäästöt

Pilaantuneet maa-alueet

Pintamaan pilaantuminen

Pilaantuneen maaperän kunnostus

Pohjaveden pilaantuminen

Veden puhdistuminen

Kestävällä tavalla toimiminen

"Emme ole perineet maapalloa vanhemmiltamme, se on lainassa lapsiltamme"

Kestävä kehitys

Ekologisesti kestävä kehitys

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

Yhdenvertaisus ja tasa-arvo yhteiskunnan jäsenten kesken

Kulttuurinen kestävyys

Kulttuurin säilyminen ja kehittyminen sukupolvelta toiselle sekä ihmisten vapaa henkinen toiminta ja eettinen kasvu

Taloudellinen kestävyys

Ekotehokkuus

Mitä vähemmän energiaa ja raaka-aineita kuluu tai päästökä aiheutuu suhteessa tuotettujen hyödykkeiden määrään sitä ekotehokkaampaa tuotanto on

MIPS

Ekologinen selkäreppu

Ekologinen jalanjälki

Kuvaa sitä, kuinka suuri maa- ja vesialue tarvitaan ihmisen tai ihmisryhmän kuluttaman ravinnon, materiaalien ja energian tuottamiseen sekä syntyneiden jätteiden käsittelyyn

Muistilista kestävään kulutukseen

  1. Suunnittele ostoksesi etukäteen, vältät turhat heräteostot
  2. Älä osta kertakäyttötuotetta, jos tarjolla on kestotuote
  3. Suosi tuotteita, jotka voi korjata ja joissa on hyvä varaosa- ja huoltopalvelu
  4. Valitse kestävä tuote, sen merkkinä on usein pitkä takuuaika
  5. Osta ympäristömerkittyjä tuotteita ja vaadi niitä kauppiaalta. Muista myös luomu- ja reilunkaupantuotteet
  6. Vältä ympäristölle haitallisia tuotteita ja kemikaaleja
  7. Tue paikallistaloutta ja oman maakunnan tuotteita aina kun mahdollista
  8. Edistä vähäjätteisyyttä, valitse uudelleenkäytettävä tai kierrätettävä tuote
  9. Suosi vähän energiaa kuluttavia tuotteita
  10. Jos voit, valitse palvelu tavarakulutuksen sijaan

Kuinka voit edistää ekotehokkuutta?

Ekotehokkuus tuotannossa

Ongelmia

Kuvia